السيسى اللى هيقتل اى حد من المتظاهرين مش هيتحاكمالسيسى اللى هيقتل اى حد من المتظاهرين مش هيتحاكم

  المواطن المصرى مالهوش دية 
____________________________________________


qr code


Leave Your Comments !

Thank You for your comment
Please keep it civilized here , I will not tolerate any insult in my blog or any racist or hateful comment,NO SPAM plz .
The Comments in this blog with exclusion of the blog's owner do not represent the views of the blog's owner.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Recommended Post Slide Out For Blogger